Pinturas da igrexa de Baamorto (conxunto mural exterior).


Na parede sur da igrexa, protexidas polo pórtico engadido a finais do século XVI, conservouse un conxunto de pintura mural único.
O ciclo de pinturas de Baamorto versa en torno aos derradeiros momentos da vida de Cristo. Organízase en dúas bandas que se len cronoloxicamente comezando dende a parte superior esquerda e rematando na inferior dereita.
Nos paneis, algún moi perdido, recoñécense os seguintes temas:
- a Derradeira Cea
- prendemento no horto das oliveiras
- Pedro cortándolle a orella ao criado do Sumo Sacerdote
- Cristo na casa de Anás
- Cristo conducido ante Pilatos
- a Flaxelación
- a Coroación de espiñas

Xa que logo, atopámonos ante un ciclo da paixón segundo o evanxeo de San Xoán, que quizais se completase no interior cun ciclo do nacemento de Xesús (por exemplo, coma o de Proendos).

"A presenza de arquitecturas, detalles coma a decoración da cátedra de Anás, as perspectivas dos soldados, as vestimentas, así como a decoración de tipo vexetal e fitas que enmarcan as esceas, etc, datan este ciclo na segunda metade do s. XVI. Para (José Manuel) García Iglesias o autor deste importante conxunto sería o chamado mestre de Nogueira".
BIBLIOGRAFÍA 
- "Pinturas murais de Baamorto e igrexa de Valverde" (2005). Texto: César Carnero. Amigos do Patrimonio de Lemos.

FOTOS

- Paula Vázquez Verao

No hay comentarios:

Publicar un comentario