A LINGUAXE DA PEDRA


Premendo, a seguir, sobre a definición de cada elemento accédese aos exemplos existentes na Terra de Lemos. EN CONSTRUCIÓN

* columna -
* piar -
* bóveda -
* cúpula -
* arco -
* contraforte -
* torre campanario -
* cornixa -
* canzorro -
* portada monumental -
* capitel historiado -