Arpías no capitel da ventá sur da ábsida, Lobios


No capitel á nosa dereita da ventá sur da ábsida de Lobios (hoxe no interior, pola anexión da sancristía) atopamos sumidas nunha solución plástica aplicada durante o século XX dúas figuras de arpías.

As arpías son seres malignos na mitoloxía grega, con cabeza e busto de muller, corpo de ave e rabo de serpe ou escorpión. Son demos das tempestades, que corrompen o que tocan e despiden un olor nauseabundo. Ademais, transportaban ao Hades as almas que conseguían raptar.

No románico son moi numerosas e poden simbolizar o mundo das tebras e as forzas malignas, as baixas pasións ou o remordemento por ter cometido vicios. Son seres que corrompen as almas, seres do mal, que soen situarse no exterior dos templos, como neste caso.


BIBLIOGRAFÍA

- HERRERO MARCOS, JESÚS (2010): Bestiario románico de España. Ed. Cálamo.

- GARCÍA, XOSÉ LOIS (2008): Simboloxía do Románico de Sober. Xunta de Galicia.


No hay comentarios:

Publicar un comentario